Projecte educatiu

L'Escoleta Badalona

Projecte educatiu

Gaudim d’un projecte educatiu d’alta qualitat que fusiona diferents metodologies pedagògiques, el qual a través del joc, l’experimentació, i la relació amb el món natural i animal, estimula les intel.ligències múltiples i la inteligència emocional de cada nen, atenent alhora els diferents interessos individuals.
Apostem per l’aprenentatge a través del joc, tallers i activitats d’experimentació en grups reduïts, afavorint el moment únic i individual de cada nen i nena.
(Howard Gardner)

INTEL.LIGÈNCIES MÚLTIPLES / FRAMES OF MIND

S’atendrà el desenvolupament del llenguatge, el coneixement i progressiu descobriment del seu propi cos, el joc i el moviment, la convivència amb els altres, el descobriment del seu entorn, el desenvolupament de les seves capacitats sensorials, l’equilibri i desenvolupament de la seva afectivitat, i adquisició d’hàbits de vida saludables a través del joc

EL NOSTRE PROJECTE AMBIENTAl


Gaudim de tenir recursos mediambientals molt enriquidors, com són l’hort i la granja, que ens ajuden a transmetre no només coneixements sinó valors de col·laboració i cooperació mútua. Amb l’hort els infants s’inicien en l’art de cultivar i experimentar amb respecte per la natura tot observant diversos elements, eines de treball i canvis.
Gràcies a la convivència amb els animals de la nostra granja (ànecs, conills, tortugues, peixos, ocells…), treballem l’afecte, la responsabilitat i el respecte vers el medi animal mitjançant les activitats dirigides a la granja. Totes les activitats mediambientals estan dirigides i supervisades per la nostra mestra i biòloga l’Anna, que durant l’activitat ens guia i explica el significat i la importància de tot el que fem.